2.3.3.3.1.2.1 Constitutionele bel.

Constitutionele belangen zijn de speciale gedragssystemen waarmee de soort begiftigd is, zoals bijvoorbeeld de systemen die betrokken zijn bij seksuele reproductie, bij samenwerkingsrelaties met specifieke soortgenoten en bij hierarchische samenwerkingsvormen. In termen van Waldorp & van de Wiel: de fundamentele motivaties. Constitutionele belangen vormen de basis voor de elementaire vormen van bevrediging en afkeer die geworteld zijn in de consitutie van de soort en waarop opppervlaktebelangen voortbouwen. Sommige belangen, en dus emoties, zijn nauw verbonden met de algemene manier van functioneren van het organisme, en zelfs met diens hardware. Ze zijn bijvoorbeeld verbonden met de algemene bewaking van het slagen van geplande acties waaruit het gevoel van competentie bestaat; of met het feit dat optimaal cognitief functioneren nu eenmaal afhangt van een optimaal corticaal arousalniveau, iets wat de behoefte aan afwisseling zou kunnen verklaren.

Meer weten? Zie Belangen