Welkom in de ELO-Psychologie!

Psychologie bestudeert menselijk gedrag, inclusief het denken (cognitie), voelen (emotie) en streven (motivatie). 

hier Mindmap plaatsen

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van psychologie als vakgebied. U bestudeert de gedragsleer

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U handelt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de rol van psycholoog

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.