Welkom in de ELO-Psychologie!

Psychologie bestudeert menselijk gedrag in brede zin en omvat daarmee niet alleen doen en laten maar ook het denken (cognite), voelen (emotie) en streven (motivatie) van de mens. 

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten: de uitgangspunten, ordening, relatie met persoonlijke levensloop en historie van psychologie als vakgebied. U bestudeert de gedragsleer

B. U maakt zich de specifieke werkvormen en technieken eigen waarmee u psychologie professioneel toepast. U bestudeert wat u moet kunnen en werkt methodisch

C. U gaat uit van wat u wilt bereiken en vervult de strategische rol van psycholoog

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.

 

Alle onderdelen zijn voor, door en vooral met u, op maat  te maken!

Prof.dr. Harry van de Wiel, hoogleraar Gezondheidspsychologie:  ahmaselo@gmail.com