Welkom in de ELO-Psychologie!

Psychologie bestudeert menselijk gedrag in brede zin en omvat daarmee niet alleen doen en laten maar ook het denken (cognite), voelen (emotie) en streven (motivatie) van de mens. 

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, ordening, relatie met persoonlijke levensloop en historie van psychologie als vakgebied. U bestudeert de gedragsleer

B. U maakt zich de specifieke werkvormen en technieken eigen waarmee u psychologie professioneel toepast. U werkt methodisch

C. U bestudeert de praktische en strategische vormgeving van gedrag. U vervult de rol van psycholoog

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid.

 

Opties
U kunt al surfend te werk gaan (tab Content), maar ook de bijbehorende Videovoorbeelden, Essayvragen, Toetsen en Overdenkingen (tab VETO) gebruiken. Daarnaast treft u diverse Studiemodules aan, of nog beter, maakt u die zelf aan. 
Alle onderdelen van alle ELO's zijn kopieerbaar en desgewenst voor, maar ook door u op maat  te maken.

Prof.dr. Harry van de Wiel, hoogleraar Gezondheidspsychologie:  ahmaselo@gmail.com