Welkom in de ELO-Psychologie!

Psychologie bestudeert menselijk gedrag, inclusief het denken (cognitie), voelen (emotie) en streven (motivatie). 

hier Mindmap plaatsen                                  

 

     Voor vergroting zie Mindmap                Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de gedragsleer

B. U past psychologie gestructureerd toe, u handelt methodisch

C. U vervult de professionele rol van psycholoog

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.