Welkom in de ELO-Psychologie!

Psychologie bestudeert het gedrag van de mens.  

    

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de gedragsleer

B. U werkt methodisch

C. U vervult de specialistische rol van psycholoog

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.