2.3.3.1.1 Belangen

Belangen zijn voorkeuren voor een bepaalde stand van zaken. Deze disposities worden door het subject bij de transactie ingebracht, waarbij het begrip voorkeur aangeeft dat er sprake is van prioriteits-, tolerantie- of voorkeursparameters. 'Voorrang volgt op voorkeur' is daarbij het mechanisme; inhoudelijk gaat het om zaken als ‘nieuw/bekend, succes/falen' enzovoort. Deze parameters kenmerken en bevooroordelen het systeem op elk willekeurig moment; ze liggen ten grondslag aan de interindividuele verschillen en de intra-individuele verschillen in gesteldheid.

Meer weten? Zie Waarom? (emo)