2.3.3.3.3 Impact

Emotioneel gedrag, geactiveerd gedrag en uitgesproken arousal komen op uit veranderingen in actiebereidheid die grotendeels tentatief, ingehouden, intern zijn - louter echte veranderingen in bereidheid. Bovendien komen ze alleen onder bepaalde omstandigheden uit louter bereidheid op, namelijk bij interruptie, urgentie en moeilijkheid.
Dat wil zeggen dat opgewonden emoties als discrete gebeurtenissen opkomen uit actiebereidheid die zelf continu is. Ze vertonen nutteloze gedragingen, fysiologische verwarring. De verschijnselen hebben een duidelijk begin- en eindpunt in de tijd. Toch zijn deze discrete gebeurtenissen alleen maar de rotspunten die uitsteken boven de diepe, continue stroom van emotioneel reageren.
Bij emotioneel reageren in het algemeen is niet zozeer sprake van een opeenvolging van discrete gebeurtenissen als van een stroom die bestaat uit veranderende houdingen: aanvaardingen, verwerpingen, overgaven en terughoudendheden. Die stroom is vaak alleen maar manifest in de beleving. Alleen zo nu en dan -wanneer de gebeurtenissen plotseling of urgent zijn en het moeilijk is ermee om te gaan, wanneer de controle faalt of wordt opgegeven - legt het subject zich erop vast een bepaalde transactie te bewerkstelligen, te onderhouden of te veranderen, of wordt hij gedwongen zich zo vast te leggen of laat hij de transactie varen. Dan barst de volledige, paradigmatische emotie los, overt of inwendig, en heeft het subject ‘een’ emotie.
Emoties zijn hier slechts kristallisaties in een stroom van emotioneel reageren, van bereidheid en geneigdheid, die nauwgezet de continue bedding van de voor de belangen relevante gebeurtenissen volgt en die buiten de oevers treedt in intentionele handelingen en hartstochten; maar die stroom van taxaties van relevantie gaat ononderbroken voort en wordt meestal alleen door het individu zelf gevoeld. 
De impact van emoties op het functioneren in meer brede zin is echter groot, bijv. in het domein van de communicatie. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat sprake is van een vrijwel automatisch verlopend patroon van reacties. De werking van emoties verloopt onbewust
  2. U beseft dat het bijbehorende gevoel kan worden gezien een bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie. Emoties worden ervaren als realiteit
  3. U kent de gevolgen van emoties voor cognitieve functies. Ze focussen de blik op het moment en werken daardoor op andere terreinen blikvernauwend
  4. U beseft dat emoties ook de focus op het hier en nu leggen, emoties maken kortzichtig
  5. U kent de samenhang tussen 'negatieve emoties' en ziekte
  6. U weet dat na ingrijpende gebeurtenissen emoties worden herbeleefd.
  7. U kent de twee complementaire routes die emoties kunnen afleggen, er is sprake van twee processen
  8. U beseft dat beide routes waardevol zijn; de kunst is om de gloed van emotie te combineren met de beheersing van het intellect. U integreert.

  Meer weten? Zie Wat? (emo)