2.3.3.3.1.7 Regulatie

Regulatie strekt zich uit over alle fasen van het proces. Kenmerkend voor de emotionele reactie, in verschillende opzichten en op verschillende niveaus, is de tweeledige controle. Op verschillende niveaus van besturing vindt regulatie plaats:

De niveaus van regulatie komen overeen met de mate waarin de regulatie aan de details van de situatie kan worden aangepast. Echte inhibitie kan niet ongedaan worden gemaakt wanneer de rede zegt dat ze onnodig is; inhibitie is immers afhankelijk van invoer die de juiste vorm heeft. Zelfbeheersing reageert - voor zover ze dat doet - op abstracte overwegingen.

Meer weten? Zie Psych.theorie