2.3.3.3.1.5 Verandering actie

Verandering in actiebereidheid is het meest belangrijke kenmerk van emotie. Het begrip ‘actiebereidheid’ omvat actietendensen en activatiemodi, en het omvat hun afwezigheid, zoals in relationele nultoestanden en deactivatie. Het begrip verwijst naar de aanwezigheid (of afwezigheid) van de innerlijke dispositie tot het uitvoeren van handelingen en het bereiken van relationele veranderingen, zoals deze op een bepaald moment bestaat. De emotionele beleving bestaat grotendeels uit de ervaren actiebereidheid of onbereidheid: de impuls om te vluchten, toe te slaan of te omhelzen; of het gebrek aan impuls, apathie, lusteloosheid.

Hoe werkt dat? 

Meer weten? Zie Psych.theorie