2.3.3.3.1.4 Taxatiemechanismen

Taxatiemechanismen bewerken, met behulp van de coderingsprincipes van het subject, de stimulusgebeurtenissen tot gebeurtenissen-zoals-getaxeerd, oftewel tot 'het appel’ dat op haar beurt emoties uitlokt.

Hoe werkt dat?

Meer weten? Zie Psych.theorie