2.3.3.3.1.2 Belangen

Belangen zijn voorkeuren voor een bepaalde stand van zaken en emoties fungeren als manifestaties van het belangenbevredigingssysteem van het individu door uitdrukking te geven aan de belangen van het individu en/of aan de bevredigingstoestand van deze belangen. Emoties liggen dus ook ten grondslag aan het nut of de zin van verandering in actiebereidheid. Bevrediging of bescherming is daarbij het doel van het gedrag dat uit actiebereidheid voortkomt. Emoties zijn daardoor niet alleen vervlochten met de specifieke omgevingen van een individu en de speciale gedragssystemen van de soort, maar ook met elke belangrijke functie waarmee het individu of de soort is toegerust en die het, of men, goed kan uitvoeren. De uitvoering van elk van die functies vormt een belang: uitdaging tot dergelijke uitvoering veroorzaakt positieve emoties en frustratie van de uitvoering veroorzaakt alle denkbare negatieve emoties. Tot dit soort belangen behoren cognitieve assimilatie, de vrijheid voor zelf-geïnitieerd gedrag en het hebben van ervaringen die men aankan. Bij de belangen die ten grondslag liggen aan emoties kan men twee soorten onderscheiden. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in de constitutionele belangen
  2. U verdiept zich in de oppervlaktebelangen
  3. U verdiept zich in de belangen-consequenties.

Meer weten? Zie Psych.theorie