2.3.3.3.1 Def.emotie

Emoties in psychologische zin zijn: 

1. Veranderingen in actiebereidheid, waarbij men kan onderscheiden: 

2. Mechanismen, waarbij men kan onderscheiden:

Emoties in engere zin

Bij emoties in engere zin gaat het primair om (deel)mechanismen die belangenbevrediging veilig stellen via:

Meer weten? Zie Psych.theorie