2.3.3.3.4 Kanttekeningen

Het emotieproces verloopt dorgaans op non-lineaire wijze waarbij sprake is van verbindingen in twee richtingen. Emotie en doelgericht gedrag hebben immers veel met elkaar gemeen. Ze staan beide in dienst van de bevrediging van belangen en ze komen beide voort uit de gesignaleerde (reële of potentiële) belangenrelevantie van feitelijke of denkbeeldige gebeurtenissen. Het verschil zit hem in de taxaties die de processen in gang zetten - urgent of niet, moeilijk of niet - en in de signalen voor stuurvoorrang en de daaruit resulterende processen. Doelgericht gedrag vloeit dus grotendeels voort uit doelen aangaande het verkrijgen van belangenbevrediging of het hanteren van verwachte belemmering.

Hoe werkt dat? 

Meer weten? Zie Wat? (emo)