2.3.3.2.9.4 Inbedding

Het emotieproces is geen geïsoleerde, lineair-verlopende keten, maar ligt ingebed in een groter geheel van belangenbehartiging voor het individu. Daarbij geldt:  

Meer weten? Zie Invoer etc.