2.3.3.2.8 Beg.regulatieproces

Elke fase in het kernproces staat bloot aan regulerende ingrepen door mechanismen, door uitkomstgestuurde processen en door bewuste zelfbeheersing. De invoer voor deze processen bestaat ten dele uit externe stimuli: oorspronkelijk inhibitoire stimuli en stimuli die onaangename responsconsequenties aankondigen. Tegelijkertijd verstrekken de kernprocessen zelf invoer: signalen dat een te reguleren respons wordt gepland of in uitvoering is.

Meer weten? Zie Hoe? (emo)