2.3.3.2.5 Gedragsplanningsproces

Het proces van gedragsplanning houdt in dat op basis van de tot hier toe verkregen informatie een verandering in actiebereidheid wordt gegenereerd: een plan voor actie - een actietendens - en/of voor activatie. De betrokken vorm van actiebereidheid probeert stuurvoorrang te verkrijgen of neemt die ook.

Meer weten? Zie Hoe? (emo)