2.3.3.2.4 Evaluatieproces

Het evaluatieproces houdt in dat op grond van de informatie uit de vorige fasen de urgentie, de moeilijkheid en de ernst worden berekend. Deze voegen zich samen in een signaal dat de gebeurtenis (zo nodig) met stuurvoorrang moet worden aangepakt. Indien noodzakelijk wordt het gedrag van dat moment onderbroken; wanneer het gedrag wordt voortgezet veroorzaakt dit dat de persoon wordt afgeleid.

Meer weten? Zie Hoe? (emo)