2.3.3.2.2 Vergelijkingsproces

Het vergelijkingsproces houdt in dat de stimulusgebeurtenis wordt getaxeerd op haar relevantie voor een of meer belangen van het subject: de relevantie-evaluatie of primaire taxatie. De relevantie-evaluatie is het resultaat van het vergelijken van de gebeurtenis zoals deze is opgevat met de verschillende bevredigingscondities of gevoeligheden en doet dit tegelijk voor verschillende, of misschien alle, belangen van het individu. In principe bestaat de uitvoer van het vergelijkingsproces uit de vier relevantiesignalen:

De defaultwaarde van het vergelijkingsproces is irrelevantie, wat het proces doet eindigen.

Meer weten? Zie Hoe?(emo)