2. Modelleringswijze

De onderliggende modelleringswijze beschrijft psychologie op hoofdlijnen. Het is een soort blauwdruk om psychologie overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen.

                       

Hoe doe ik dat? 

  1. U baseert zich op de Cognitieve psychologie
  2. U bestudeert de Evolutionaire psychologie
  3. U maakt gebruik van de experimentele psychologie of Functieleer
  4. U maakt gebruik van de psychologische Methodenleer
  5. U verdiept zich in de Neuropsychologie
  6. U hanteert de Ontwikkelingsleer
  7. U bestudeert individuele verschillen met behulp van de Persoonlijkheidsleer
  8. U baseert zich op de Psycho-dynamica
  9. U bestudeert gedrag in relatie tot anderen met behulp van de Sociale Psychologie.

Meer weten? Zie Inleiding methodiek

Nog meer weten? Zie A. Modellen