8. Psychologisch kapitaal

Onder psychologisch kapitaal verstaat men het vermogen van individuen en hun organisaties om op hoog (professioneel) niveau te functioneren.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert (kaizen-psychologische) uitgangspunten
  2. U werkt energiek 
  3. U werkt ergonomisch
  4. U werkt vanuit zelfsturing
  5. U doet actief aan stresspreventie.

Meer weten? Zie Inleiding Psychologie

Nog meer weten? Zie ELO-Metacompetenties: Kapitalen