7. Pragmatisme

Het pragmatisme is een filosofische stroming die het oplossen van problemen of beantwoorden van praktijkvragen centraal stelt.

                                    

Hoe doe ik dat? 

  1. U streeft naar verheldering
  2. U gaat uit van gehelen
  3. U denkt vooral in termen van bruikbare gevolgen. U denkt functionalistisch
  4. U beziet uw activiteiten als bijdragen aan de samenleving
  5. U bekijkt pragmatisme pragmatisch!

Meer weten? Zie Inleiding Psychologie

Nog meer weten? Zie Inleiding Vindkunde