2.5 Wereldorientaties & Mensbeelden

Wereldorientaties zijn fundamentele, niet tot elkaar te herleiden manieren om de wereld te ordenen. Mensbeelden zijn geordende gehelen van vooronderstellingen die het fundament vormen voor de paradigma's binnen de mens- en sociale wetenschappen. Mensbeeld en wereldorientatie zijn doorgaans nauw met elkaar verweven, maar bieden net even andere fundamentele inzichten als besturingsfilosofie.

 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bestudeert de wereldorientatie van van Dinten
  2. U bestudeert de wereldorientatie van Argyris
  3. U verdiept zich in het fundament voor de sociale en menswetenschappen. U bestudeert diverse mensbeelden
  4. U verdiept zich in het fenomeen cultuurvisie
  5. U beseft dat u de werkelijkheid zelf niet kent, maar u behelpt met metaforen 

Meer weten? Zie Ordenen

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Ordenen