z.1.5.2 Adaptatie

Adaptatie omvat zowel het aanpassen van de wereld aan de mens (accomodatie) als het aanpassen van de mens aan de wereld (assimilatie). Adaptatie is een van de meest cruciale middelen tot overleving en vormt als zodanig de motor als het roer van allerlei vormen van probleemoplossen. 

Hoe doe ik dat?
U structureert uw handelen m.b.v. theorieen of modellen, zoals:  
- Theory of planned behavior
- Attitude-Social influence-Efficacy Model
- Protection-Motivation Theory
- Social Cognitive Theory
- Transtheoretical Model
- I-change-model van de Vries
- Adaptatiemodel van Hoekstra
- Health Belief Model
Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie: ELO-
Gezondheidspsychologie en/of www.wikipedia.com.