2.7 Verwerkingstherapie

Onder behandelen van verwerkingsproblematiek in psychotherapeutisch zin, verstaat men het gestructureerd ingrijpen in de mentale gezondheidstoestand van de ander.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt een plan van aanpak in de vorm van een indicatiesteling; u beschrijft de klachten, de lijdensdruk en de wijze van omgaan met het probleem
  2. U verdiept zich in de rationale van de interventie
  3. U voert het stappenplan uit
  4. U houdt rekening met contra-indicaties en bent berekend op bijwerkingen
  5. U overdenkt uw ingrijpen
  6. U neemt kennis van de ter illustratie bijgevoegde casus.

Meer weten? Zie ELO-Methodiek: 2.7 Behandeling