2.2.1 Besluitvorming

Het nemen van een beslissing of besluit, bij voorkeur uiteraard de 'beste' keuze met bovendien het meeste draagvlak, vraagt om het afwegen van voors en tegens. 

 1. Hoe doe ik dat?

  1. U signaleert vraagstukken of dilemma's en beschrijft deze nauwkeurig, u verheldert
  2. U formuleert beoordelingscriteria  
  3. U stimuleert het bedenken van mogelijke oplossingen, u gaat brainstormen
  4. U vergelijkt mogelijke oplossingen of opties met elkaar, u beoordeelt
  5. U leidt de vergadering naar de keuze van de beste oplossing, u begeleidt
  6. U besteedt van te voren aandacht aan de uitvoering van de (te verwachten) keuze, u anticipeert
  7. U besteeedt na afloop aandacht aan gekozen oplossing en het doorlopen proces, u evalueert
  8. U brengt een (vaste) ordening aan, u structureert.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie: besluitvorming