2.2.2.9.2.1.1.3 Sherif

Sherif zocht voor een vakantiekamp elfjarige jongens uit die tot dan toe geen opvallend gedrag hadden laten zien (hele gewone jongens dus). Hij verdeelde de jongens op willekeurige wijze in twee groepen. Nadat er binnen de groepen een zeker wij-gevoel ontstaan was organiseerde hij wedstrijden tussen de twee groepen. Elk lid van de winnende groep zou een aantrekkelijke prijs krijgen. In het begin deden de jongens nog hun best om zich sportief te gedragen, maar naarmate de wedstrijden vorderden werden ze al gauw minder fair ten opzichte van de jongens uit de andere groep. 
Er begonnen ook steeds meer vooroordelen tegen de leden van de andere groep te ontstaan. Deze werden nog sterker toen de organisatoren er op het overwinningsfeest voor zorgden dat de winnaars hier vroeger aankwamen dan de verliezers, waardoor de winnaars het overgrote deel van het gebak en ijs op konden eten.
De vooroordelen uitten zich in negatieve stereotyperingen over de leden van de andere groep: ze werden laf, stinkerds, vuile zwijnen en smerige spelers genoemd. Alle leden van de rivaliserende groep werden zonder aanziens des persoons op een dergelijke manier aangeduid. De eigen groepsleden (inclusief zijzelf) werden moedig, onovertreffelijk en vriendelijk genoemd.
Ook werden vijandige gevoelens ervaren, men wees de leden van de andere groep af en ervoer gevoelens van haat. Deze negatieve gevoelens kwamen ook tot uiting in gedrag waardoor leden van de andere groep gekleineerd en beledigd werden. Aangezien hier sprake was van negatief gedrag dat terug te voeren is op een vooroordeel was er sprake van discriminatie. Zo werd de groepsvlag van de tegenstanders verbrand, werden hun kamers doorzocht en vond er een vechtpartij plaats waarbij appels als projectielen gebruikt werden.
In dit stadium van het onderzoek leken de proefpersonen nog het meest op een gemene, gestoorde en aan lager wal geraakte jongensbende.
Via een aantal simpele situationele manipulaties blijkt het dus mogelijk om heel normale jongens van elf jaar in korte tijd zover te krijgen dat ze elkaar gaan haten en discriminerende handelingen jegens elkaar uitvoeren. Het lijkt de echte wereld wel.