2.2.2.9.2 Kernbegrippen

Kennis uit de sociale psychologie komt men tegen in alle situaties waarin men met mensen omgaat, macht een rol speelt, groepsprocessen van belang zijn of waarin expliciet vanuit de gedachte van de systeemleer gewerkt/behandeld wordt, zoals bij het behandelen van gezinsproblematiek. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert sociaal gedrag 
  2. U verdiept zich het begrip sociale identiteit
  3. U bent bekend met sociale beinvloeding.

 Meer weten? Zie Soc.Psy