2.4.5.6 Grondleggers

Grondleggers of pioniers zijn degene die de weg hebben geeffend voor, of de grondslagen hebben gelegd voor de psychologie. Daarnaast zijn er degene die het vak aan de man hebben gebracht.

Meer weten? Zie Persoonlijkheidsleer