2.5.2.2. Kernbegrippen

Gez-Psy is voor de gezondheidszorg van belang omdat gedrag een cruciale rol speelt bij het ontstaan van ziekte en/of het in standhouden van gezondheid. Ook de kwaliteit van zorg kan men met behulp van gedrag beinvloeden.  

Hoe doe ik dat? 
 1. U verdiept zich in de afbakening van, en samenwerking met andere disciplines
 2. U oriënteert zich op het begrip gezondheidsgedrag
 3. U bestudeert de psycho-sociale gevolgen van ziekte en behandeling in het kader van de somatopsychologie
 4. U richt zich op het begrip chronische ziekte
 5. U bestudeert psychologische factoren die een functie vervullen bij het ontstaan en/of in standblijven van ziekte in het kader van de psychosomatiek 
 6. U houdt rekening met de specifieke context van uw werk, de professionele en maatschappelijke inbedding
 7.  
 8.  
 9. U verdiept zich in het domein waarin men psychologische factoren ziet als oorzaak voor ziekte, de psychosomatiek
  •  
  •  
 10. U neemt kennis van een (aantal) casus.
  •  
  •  
 11. U zorgt voor uzelf en schoolt zich, u volgt onderwijs
 12.  
 13. U verdiept zich in de professionele inbedding
 14. U verdiept zich in de maatschappelijke context, in de zorg.
 15.  

ziektecognities

Professionaliteit (zie ook