2.4.4.2.1.6 Volwassene

Het is moeilijk om voor de volwassenheid algemeen geldende ontwikkelingspsychologische details te geven omdat de diversiteit binnen deze levensfase ontzettend groot is. Wat vrij algemeen geldt is dat de mens in deze periode op het hoogtepunt van zijn lichamelijke en geestelijke kunnen is. Overigens begint nog binnen deze periode wat dat betreft ook het verval al op te treden. Dit is de meest productieve fase voor veel mensen wat betreft hun activiteiten binnen gezin en werk. Dit is de periode waarin de meeste mensen kinderen krijgen en zich een plaats verwerven binnen de maatschappij. Dit is de periode waarin duidelijk wordt of je je idealen vanuit je jeugd (je ideeën over hoe jij je leven zou willen leiden) kunt waarmaken of dat je hier en daar een scheutje water bij de wijn moet doen.

In het algemeen zou je kunnen stellen dat het belangrijk is dat mensen in de levensfase van de volwassenheid activiteiten kunnen ontplooien die zij als zinvol ervaren. Het is, in welke vorm dan ook, belangrijk dat je het gevoel kunt hebben dat je een steentje bijdraagt aan wat hier op aarde gebeurt, of misschien zelfs wel dat jij tijdens je leven een stempel(tje) op deze aarde drukt waarvan de sporen ook na je dood zichtbaar blijven. Erikson noemt dit 'produktiviteit'. 

Voor veel mensen is het krijgen en opvoeden van kinderen een manier om hieraan invulling te geven. Voor anderen is dat het uitoefenen van een beroep als verpleegkundige of leerkracht, om op die manier iets aan de wereld bij te dragen. Voor weer anderen is dat het componeren van een muziekstuk of het maken van een schilderij, waarvan anderen kunnen genieten en dat ook na hun dood blijft bestaan. Bij mensen bij wie op geen enkele manier sprake is van dergelijke activiteiten is volgens Erikson sprake van stagnatie.