2.2.1.4.3 Toepassing

De humanistische psychologie kent een toepassing in de vorm van de client centered benadering. 

Meer weten? Zie B. Client Centerness