2.3.4.2 Kernbegrippen

Een centrale rol in de psychologie speelt het begrip motivatie. Waardoor doen wij iets, wat drijft ons? Door het bestuderen van drijfveren kan men gedrag gericht beinvloeden. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bestudeert Maslow's behoeftenhiërachie
  2. U verdiept zich in onbewuste sturing door motivatie zoals beschreven in de evolutiepsychologie. 

Meer weten? Zie Motivatietheorie