2.3.4.2.1 Behoeftenhierarchie

Maslov gaat er van uit dat de motivatie om iets te doen of laten primair voortkomt uit behoeften. Hij  heeft dan ook een ordening aangebracht in alle behoeften die mensen kunnen hebben en deze ingedeeld in vijf niveaus. Aan de behoeften op een lager niveau moet eerst in voldoende mate voldaan zijn, wil een behoefte van een niveau daarboven op de voorgrond treden. Met behulp van deze hierarchische categorisatie kan men gedrag voorspellen en beinvloeden. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U start bij niveau 1: het vervullen van fysiologische behoeften
  2. U vervolgt met niveau 2: vrijheid
  3. U gaat verder op niveau 3: het vervullen van sociale behoefen 
  4. U bouwt voort op niveau 4: erkenning/achting
  5. U besluit op het hoogste niveau: het vervullen van de behoeften aan zelfverwerkelijking.

Meer weten? Zie Kernbegrippen