2.3.3.1.2 Andere voorbeelden

Een paniekstoornis is een probleem dat veel voorkomt en dat samenhangt met spanning(en). Patinten kampen met plotselinge aanvallen van intense angst en ongerustheid die samenhangen met een sterk verlangen om te vluchten. Dit gaat gepaard met onder andere: kortademigheid, hyperventilatie, duizeligheid, tintelingen, zweten, benauwdheid op de borst, tachycardie en hartkloppingen. Deze symptomen worden door patiënten als beangstigend ervaren. Vanuit het gedachtengoed van de verschillende stromingen zijn verschillende verklaringstheorieën over paniekstoornissen ontwikkeld. Afhankelijk van de stroming varieert dus de kijk op de oorzaak en achtergronden van de paniekstoornis:  
 Meer weten? Zie Voorbeelden