2.1.7 Integratieve therapie

Menselijk gedrag en de achtergronden van dit gedrag zijn zo complex dat er niet één, allesomvattende theorie bestaat waarin al het menselijk gedrag verklaard kan worden. De verschillende stromingen belichten eigenlijk allemaal een stuk van de puzzel en het is zaak die puzzel zo compleet mogelijk te maken.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat voor het verklaren van menselijk gedrag verschillende stukjes van de puzzel gebruikt worden, en soms ook in combinatie met elkaar. Verschillende stromingen in de psychologie leveren dus verschillende inzichten op die allemaal hun nut kunnen hebben in het begrijpen en verklaren van menselijk gedrag en van psychische problemen. 
  2. U legt, afhankelijk van de stoornis, het accent op de aanlegfactoren (zoals bijvoorbeeld bij een verstandelijke handicap), op psychologische factoren (zoals bij een neurotische ontwikkeling) of op sociale factoren (zoals bij een posttraumatische stress-stoornis)
  3. U kijkt steeds naar het geheel,naar de invloed van zowel de aanleg-, psychologische als sociale factoren en of die factoren in positieve zin kunnen worden beïnvloed
  4. U past diverse technieken tegelijkertijd naast elkaar toe
  5. U relativeert de schoolstrijd tussen de grote stromingen binnen de psychologie. Resultaten van onderzoek die hiernaar gedaan zijn wijzen uit dat ieder type therapie wel tot verbeteringen leidt. Gemiddeld is er echter weinig verschil tussen de diverse typen therapie. Wel is het zo dat het ene type therapie wat beter lijkt te passen bij bepaalde stoornissen en het andere type therapie bij een andere soort stoornissen
  6. U combineert en integreert verschillende meta-perspectieven, u kijkt meervoudig. (zie ELO-Denkhulp).