2.1 Hoofdtheorieen

Hoofdtheorieën hebben betrekking op de mechanismen waarmee men gedrag op een hoog integratieniveau kan sturen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van biologisch georienteerde (bio)psychotherapie
  2. U verdiept zich in de leertheoretische gedragstherapie
  3. U baseert zich op de emotie-theorie in het kader van verwerkingstherapie
  4. U hanteert de motivatietheorie als basis voor de zelfverwerkelijking
  5. U gaat uit van de cognitieve psychologie en gebruikt de Rationeel Emotieve Therapie (RET) 
  6. U baseert zich op de humanistische psychologie en werkt client centered
  7. U werkt met integratieve therapie.