3.1.1 Psychotherapie

Psychotherapie richt zich op het 'verbeteren' van mechanismen die gedrag vergaand sturen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt biologisch georienteerde (bio)psychotherapie
  2. U gebruikt de leertheoretische gedragstherapie
  3. U gebruikt rouw- of verwerkingstherapie
  4. U gebruikt zelfverwerkelijkingstherapie
  5. U gebruikt de Rationeel Emotieve Therapie (RET) 
  6. U gebruikt de Rogeriaanse of Client centered therapy
  7. U gebruikt de integratieve therapie.

Meer weten? Zie Werkvormen