2. Werkvormen

Onder psychologische werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar psychologisch doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm. Men spreekt in dit kader van de architectuur, het ontwerp en de bouwplannen voor het psychologisch interventieproces in de praktijk.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt werkvormen, gebaseerd op de hoofdtheorieën
  2. U maakt gebruik van werkvormen uit de verschillende stromingen
  3. U neemt kennis van werkvormen, behorend bij enkele toepassingsgebieden.