2.1.2.2.2 Flooding

Het principe van flooding werkt door confrontatie met de angstopwekkende stimulus in één keer te laten plaatsvinden. Iemand die aan claustrofobie lijdt wordt bijvoorbeeld in een kleine ruimte opgesloten, iemand die panisch is voor paarden gaat op excursie naar een manege. Hierbij is essentieel dat de cliënt niet aan de situatie kan ontsnappen. Het idee hierachter is dat de angst die de situatie oproept op een gegeven moment zal uitdoven, als de cliënt maar lang genoeg aan de situatie blootgesteld wordt en kan ervaren dat er niets gebeurt dat zijn angst rechtvaardigt. In het dagelijks leven doet deze persoon die ervaring nooit op, omdat hij dan onmiddellijk vlucht wanneer hij met de angstopwekkende stimulus in aanraking komt.
Het uiteindelijke doel van flooding is de koppeling tussen de geconditioneerde stimulus en de geconditioneerde respons op te heffen.