2.4.2 Scholen

Stromingen en scholen in de psychologie bestaan uit verschillende groeperingen die allemaal hun eigen ideeën hebben over hoe we menselijk gedrag het beste kunnen bestuderen. Ze hebben ook allemaal een wat andere kijk op de mens. De diverse stromingen en scholen in de psychologie bestuderen allemaal het menselijk gedrag maar ze doen dit vanuit verschillende uitgangspunten en mensvisies, vergelijkbaar met het optreden van politieke partijen.  
  1. de psychoanalyse
  2. het behaviorisme
  3. de humanistische psychologie
  4. de cognitieve psychologie
  5. de biologische psychologie.