2.4.1 Velden

Gedrag van mensen komt in allerlei situaties voor. Mensen vertonen bepaald gedrag in het verkeer, op hun werk, op school, bij het sporten, tijdens hun ontwikkeling, als reactie op reclame, kortom, waar ze ook zijn en wat ze ook doen: mensen vertonen gedrag. Dit brengt met zich mee dat de psychologie een wetenschap is die een heel breed terrein bestrijkt, want het gedrag van mensen wordt in de meest uiteenlopende situaties bestudeerd. Zo bestaan er bijvoorbeeld: