2.5.2.3.2.2.5 Netwerk

Het sociaal netwerk is de bron waaruit mogelijk ondersteunende of negatieve interacties voortkomen. Een voorwaarde voor het plaatsvinden van ondersteunende of negatieve interacties is dat er naast een ontvanger ook een of meer aanbieders zijn. Alle mogelijke aanbieders vormen het sociaal netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld een partner, kinderen, ouders, broers en zussen, overige familie, buren, vrienden, kennissen en collega's. Het kan gaan om personen met wie iemand samenwoont maar ook iedereen die hij of zij daarbuiten kent.