2.5.2.3.2.2.4 Tegenpool

Sociale interacties kunnen ook negatief zijn. Naast ondersteunende interacties zijn ook negatieve sociale interacties te onderscheiden (Van Sonderen, 1993). Voorbeelden hiervan zijn anderen die koel reageren, afspraken niet nakomen, afkeurende opmerkingen of verwijten maken, je onrechtvaardig behandelen, onredelijke eisen stellen en bemoeizuchtig zijn