2.5.2.3.2.4.1.2 Deelgebieden

Deelgebieden zijn samenhangende domeinen die samen een overkoepelend geheel vormen, in dit geval kan men dat geheel samenvatten als Kwaliteit van Leven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat in op lichamelijk functioneren: lichamelijke klachten en de mate waarin de patiënt beperkt is in de uitvoering van dagelijkse handelingen
  2. U focust op psychisch functioneren: emoties zoals boosheid, angst en depressie maar ook gevoelens van welbevinden. Daarnaast omvatten psychische gevolgen klachten die de patiënt ervaart bij het cognitieve functioneren, zoals concentratie- en geheugen stoornissen
  3. U richt zich op sociaal functioneren: sociale gevolgen verwijzen naar mogelijke veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten en maatschappelijke participatie.
  4. U beseft dat het feit dat gesproken wordt van gevolgen zoals die door de patiënt zelf worden ervaren en aangegeven.