2.5.2.3.2.1.1 Copingstijl

De term copingstijl verwijst naar een persoonsgebonden voorkeursbenadering van problemen, waarbij het van belang te beseffen dat de ideale copingstijl niet bestaat. Het is vooral de match tussen probleem en oplossing die de kwaliteit van de coping op dat moment bepaalt.

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent gericht op de aanpak van het probleem, u heeft een actieve copingsstijl
  2. U hanteert een sociale steunzoekende copingstijl
  3. U heeft een passieve of afwachtende copingstijl
  4. U gebruikt een vermijdende of afleiding zoekende copingstijl.