Pragmatisme

Het pragmatisme ziet de mens vooral als probleemoplosser die afhankelijk van de soort puzzel waarmee hij te maken heeft, diverse soorten en vormen van psychologische kennis gebruikt.  

Hoe doe ik dat? 

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp