2.1.3.03.2 Meten

Inzicht in de werking van de determinanten van ziekte en gezondheid is belangrijk om op doelmatige wijze in te kunnen grijpen. Meten is weten!

Hoe doe ik dat?