2.3 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk en daarmee inzichtelijk te maken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert, in het kader van uw theoretische orientatie, het bio-psycho-sociale model (BPS-model)
  2. U verdiept zich, in het kader van zelfmanagement, het Vijf A-model
  3. U neemt kennis van ziekte/gezondheid bepalende factoren in het model van Lalonde
  4. reflectie-impuls-model.
  5. ...nog invullen