2.2 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om gedrag overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen. Psychologische modellen worden vaak als theorieen benoemd, hoewel ze formeel die status niet verdienen. Hier worden de belangrijkste psychologische modellen geordend naar hun academische integratieniveau. 

                                          

Hoe doe ik dat?  

  1. U baseert zich op de Cognitieve psychologie (Cogn.Psy)
  2. U bestudeert de Evolutionaire psychologie (Evo.Psy)
  3. U maakt gebruik van de experimentele psychologie of Functieleer
  4. U maakt gebruik van de psychologische Methodenleer
  5. U verdiept zich in de Neuropsychologie (Neuro.Psy)
  6. U hanteert de Ontwikkelingsleer (Ontw.Psy)
  7. U bestudeert individuele verschillen met behulp van de Persoonlijkheidsleer (Pers.leer)
  8. U baseert zich op de Psycho-dynamica
  9. U bestudeert gedrag in relatie tot anderen met behulp van de Sociale Psychologie (Soc.Psy).

Meer weten? Zie Ordenen