2.2 Modellen

Een model is een schematische, vaak visuele voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort blauwdrukken vooral om gedragsleer overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen, zoals in een aantal academische toepassingsgebieden van de psychologie.

                    

 

Hoe doe ik dat?  

  1. U gebruikt de Cognitieve psychologie
  2. U gebruikt de Evolutionaire psychologie
  3. U gebruikt de experimentele psychologie of Functieleer
  4. U gebruikt de psychologische Methodenleer
  5. U gebruikt de Neuropsychologie
  6. U gebruikt de Ontwikkelingsleer
  7. U gebruikt de Persoonlijkheidsleer
  8. U gebruikt de Psycho-dynamica
  9. U gebruikt de Sociale psychologie.

Meer weten? Zie Ordenen