2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. De psychologie kent een groot aantal theorieën die nauw samenhangen met een bepaalde overkoepelende wetenschaps- of mensvisie. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U baseert zich op de biologie
  2. U verdiept zich in de leertheorie
  3. U gaat uit van de emotietheorie
  4. U hanteert de motivatietheorie
  5. U werkt eclectisch.

Meer weten? Zie Ordenen