2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieën kan men gedrag verklaren aan de hand van de vier fundamentele vragen van Tinbergen:

De psychologie kent een beperkt aantal hoofdtheorieën, nauw samenhangend met een bepaalde mensvisie, en wordt daarnaast  geordend op stromingen en toepassingsgebieden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op enkele hoofdtheorieën
  2. U verdiept zich in de scholen en stromingen.