2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. De psychologie kent een aantal hoofdtheorieën die nauw samenhangen met een bepaalde mensvisie en daarnaast nog een groot aantal stromingen en toepassingsgebieden.

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op enkele hoofdtheorieën
  2. U verdiept zich in de scholen en stromingen.

Meer weten? Zie Ordenen