2. Ordenen

Ordenen is het indelen van gedrag aan de hand van verschijnselen, kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden die samen de werking en het verloop ervan bepalen. Met de uitkomst van die indeling of classificatie brengt men systematiek in de psychologie.  

Hoe doe ik dat?

  1. U omschrijft gedrag zo helder mogelijk met behulp van psychologische begrippen
  2. U geeft die begrippen samenhang met behulp van stromingen en theorieen
  3. U vat de samenhang samen in modellen
  4. U verdiept zich in de systematiek
  5. U gebruikt psychologie als hulpwetenschap in toepassingsgebieden