1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om gedrag inzichtelijk te maken.    

                                          

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat er bij gedrag sprake is van psychologische belangen.
  2. U beseft dat gedrag altijd binnen een bepaalde situatie plaatsvindt. U kent de context
  3. U weet dat gedrag altijd plaatsheeft binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat er bij gedrag altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat gedrag altijd plaatsvindt vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er altijd sprake is van psychologische succescriteria
  7. U weet dat gedrag is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft zich dat er bij gedrag altijd sprake is van interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van psychologische randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Inleiding Psychologie

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie-uitgangspunten