2.2.1.5 Stoornissen Cogn.

Stoornissen in de cogn. psychologie verwijzen naar ‘normaal’ en ‘abnormaal’ in het kader van informatieverwerking op basis van maatstaven als:
 
Uit het gegeven dat er verschillende maatstaven bestaan om te komen tot een oordeel over het normaal dan wel abnormaal zijn van iets blijkt al de de begrippen normaal en abnormaal relatieve begrippen zijn. Er bestaat dus niet één sluitende omschrijving van wat normaal en abnormaal is. De grens tussen normaal en abnormaal valt vaak niet scherp te trekken, mede doordat veel eigenschappen normaal verdeeld zijn en dus vooral in het 'grijze midden' zitten. Deze begrippen moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. 

Ter illustratie: Freek de Jonge in zijn programma 'Over de grens' (januari 1999):
Hilgard e.a. (1996) beschrijft een normaal mens aan de hand van kenmerken die in grotere mate voor komen bij mentaal gezonde dan bij mentaal zieke mensen:
Meer weten? Zie Cogn.Psy