2.4.6.2.x Sociale identiteit

Deze dimensie geeft de mate van onderlinge betrokkenheid aan die beweegt tussen individualisme (iedereen zorgt voor zichzelf in optimale vrijheid) en collectivisme (de groep draagt zorg voor het individu in ruil voor loyaliteit). Hoe armer, hoe meer noodzaak tot collectivisme; hoe rijker des te meer hang naar individuele vrijheid.