2.4.5.2.1 Individu

Persoonlijkheidsleer is de studie van de individuele persoonlijkheid, zowel normaal als abnormaal. Persoonlijkheid is datgene waarin het individu uniek is en anders is dan andere personen' (Holzhauer e.a., 1985).

Binnen de persoonlijkheidsleer wordt dus gekeken naar het individu, men is geïnteresseerd in verschillen tussen mensen. Waarom is iemand zoals hij is; waarom ontduikt de een de belasting wel en waarom doet een ander dat in dezelfde situatie niet; waarom ontwikkelt zich bij een bepaalde persoon een psychische stoornis en bij een ander niet; waardoor wordt de ontwikkeling van de persoonlijkheid beïnvloed? Dit zijn allemaal vragen die vanuit de persoonlijkheidsleer bestudeerd worden.

In het dagelijks leven spreken we in plaats van over persoonlijkheid ook vaak over het karakter of de aard van iemand. Hiermee bedoelen we dan een bepaalde combinatie van eigenschappen die iemand kenmerken. Iedereen heeft dus een persoonlijkheid, en deze persoonlijkheid bepaalt voor een deel ons gedrag. In paragraaf 5.5 en in het hoofdstuk over gedragsleer zal benadrukt worden dat ons gedrag ook voor een deel door de situatie bepaald wordt: iemand met een rustige, vriendelijke persoonlijkheid die niet gauw kwaad te krijgen is zal in een situatie waarbij hem het bloed onder de nagels vandaan gehaald wordt toch heel boos kunnen reageren!